خدمات شرکت IPCO

نصب :
•    نصب و راه اندازی
بهینه سازی :
•   بهینه سازی شبکه تلفن همراه
تعمیرات و نگهداری :
•   حفظ شبکه تلفن همراه و زیرساخت
•    ارائه انواع تجهیزات و اقلام مورد نیاز
•   تولید طراحی های مختلف از برج ها و لوازم جانبی که توسط شرکت مخابرات کشور ایران گواهی شده است.
تامین تجهیزات مخابراتی