نقش اول کیفیت ( ناک )

 • تامین نیروی انسانی پروژه های نصب در جنوب کشور
 • اندازه گیری میدانی(درایو تست) و آنالیز گزارشات (post processing) سایت های BTS استان تهران
 • نصب و توسعه سایت های BTS استان تهران
 • نصب، اجرا و راه اندازی سایت های جدید
 • نصب و راه اندازی و توسعه نسل جدید (LTE)
 • آدیت و بازرسی سایت های همراه اول در جنوب و غرب ایران
 • آدیت و بازرسی سایت های همراه اول در استان خراسان رضوی و چهار محال بختیاری
 • آدیت و بازرسی سایت های همراه اول در سطح کشور
 • تعویض تجهیزات BTS (Swap) سایت های همراه اول در کرمانشاه از Nokia به Huawei
 • تنظیم و بهینه سازی آنتن های سایت های BTS در کرمانشاه
 • تعویض تجهیزات BTS (Swap) سایت های همراه اول در تهران از Nokia به Ericsson
 • تعویض تجهیزات(Modernization) سایت های همراه اول در تهران از Ericsson2000 به Ericsson6000
 • تعویض آنتن های سایت های همراه اول در تهران (XX Pole to 5X Pole )
 • اجرای لینک های اریکسون همراه اول در تهران برای سایت های BTS
 • افزایش ظرفیت مراکز ( Add E1) در تهران