زمینه های فعالیت شرکت IPCO

مشاوره، نظارت، پژوهش، برنامه ریزی و اجرا در زمینه های مختلف مخابرات اعم از:

 • تست میدانی(Drive Test) و بهینه سازی ( Optimize) و آنالیز (Post Processing) سایت های BTS اعم از 2G & 3G & LTE
 • نصب، تعویض و راه اندازی سایت های BTS, Micro , Pico اعم از 2G ، 3G ، 4G
 • تامبن، نصب و راه اندازی انواع شبکه و سوئیچ و تجهیزات امنیت شبکه ( Firewall)
 • تعمیرات و نگهداری انواع سایت های مخابراتی
 • تولید و تامین و نصب انواع دکل های مخابراتی و برق ( دارای مجوز های مربوطه از شرکت ارتباطات سیار)
 • تولید و تامین و نصب انواع سازه های فلزی، فنس، نگهدارنده کابل (Tray & Ladder)
 • نصب، تعویض و راه اندازی لینک های مخابراتی و انتقال رادیویی و IP Base
 • نصب، تعویض و راه اندازی سایت های IBS
 • نصب و راه اندازی سایت های تلفن روستایی (WLL)
 • آشنایی کامل با تجهیزات Nokia , Ericsson , Huawei , ZTE
 • طراحی و اجرای کامل سازه و دکل (Civil) سایت های مخابراتی
 • بازرسی و بررسی (Audit) و رفع نواقص سایت های مخابراتی
 • مکان یابی و جانمایی سایت ( Site Acquisition )
 • تامین تجهیزات سایت های مخابراتی
 • نصب RNC وCore
 • افزایش ظرفیت شبکه ( Add E1)